ART 2482

Pada 14 - 16 Julai 2019 Pusat Pengurusan Kecemerlangan Akademik & Pengantarabangsaan (CoMAE-I) telah menerima kunjungan Lawatan Audit Sistem Pengurusan Kualiti dan Risiko (QRMS) yang diketuai oleh YBrs. Prof. Madya Dr. Muhammad Engku Tajuddin bin Eng. Ali.

Lawatan audit ini bertujuan untuk membuat semakan ke atas dokumen kualiti samada memenuhi proses kerja yang dilakukan oleh PTj.

Print