Kemudahan-kemudahan atau fasiliti yang disediakan oleh Pusat Kecemerlangan Akademik & Pengantarabangsaan.

iStudio

iStudio CoMAEI - bertempat di Pejabat CenTTM. Digunakan khusus untuk rakaman kursus MOOC UniSZA, rakaman pembelajaran secara langsung atau tidak langsung, bergambar dan lain-lain.

Makmal Komputer

Makmal Komputer CoMAEI - bertempat di BLOK A.

Print