UniSZA      CoMAEI

Bahagian Pengembangan Akademik

Pendidikan Berasaskan Hasil (Outcome-Based Education – OBE) merupakan proses yang melibatkan penstrukturan semula kurikulum, penilaian dan laporan dalam pendidikan. Ini bagi membolehkan para pelajar memperolehi pencapaian dan menguasai pembelajaran tahap tertinggi setiap semester tanpa menunggu sehingga memenuhi kredit program dan tamat pengajian di Universiti. Konsep OBE selalunya akan fokus kepada hasil pelaksanaan sesuatu program yang ditawarkan di Universiti.

 

 1. Ooutcome based Education (OBE) 
 • Dirangka sebagai satu mekanisme pentaksiran dan pelaporan pencapaian pelajar.
 • Satu mekanisme bersepadu pentaksiran, pelaporan pencapaian dan pembangunan pelajar yang mengambil kira peningkatan adab, keilmuan dan keupayaan mereka.
 • Pelaporan ini memperlihatkan pencapaian atribut yang dihasratkan melalui enam aspirasi pelajar dalam PPPM (PT) dan lapan domain hasil pembelajaran Kerangka Kelayakan Malaysia.

 

Bahagian Pembangunan Akademik

 1. Dokumentasi
 • Membantu pusat tanggungjawab UniSZA dalam penyediaan dokumen kualiti. Melaksanakan aktiviti kawalan dokumen yang cekap dan berkesan.
 1. Audit Kualiti Dalaman
 • Merancang dan mengendalikan audit dalaman sistem pengurusan kualiti UniSZA sebagaimana keperluan standard MS ISO 9001:2008.
 • Menganalisi hasil audit dalaman sistem pengurusan kualiti UniSZA bagi mencari peluang dan ruang untuk penambahbaikan
 1. Latihan
 • Merancang dan menganjurkan aktiviti-aktiviti latihan berkaitan pelaksanaan sistem pengurusan kualiti di UniSZA.
 • Membantu pusat tanggungjawab UniSZA dalam aktiviti latihan berkaitan pelaksanaan sistem pengurusan kualiti di UniSZA.
 1. Kualiti Akademik
 • Membantu memberi khidmat nasihat serta berkongsi kepakaran dengan fakulti-fakulti serta lain-lain pusat tanggungjawab melaksana dan memantau aktiviti berhubung kualiti akademik dan bukan akademik.
 1. Maklum Balas Pelanggan & Penambahbaikan Berterusan
 • Menguruskan aktiviti maklum balas pelanggan UniSZA termasuk khidmat peti cadangan dan E-Maklum balas pelanggan Mengenalpasti peluang-peluang penambahbaikan dalam perkhidmatan akademik dan bukan akademik UniSZA.

Print