Bahagian Pengembangan Akademik

Pendidikan Berasaskan Hasil (Outcome-Based Education – OBE) merupakan proses yang melibatkan penstrukturan semula kurikulum, penilaian dan laporan dalam pendidikan. Ini bagi membolehkan para pelajar memperolehi pencapaian dan menguasai pembelajaran tahap tertinggi setiap semester tanpa menunggu sehingga memenuhi kredit program dan tamat pengajian di Universiti. Konsep OBE selalunya akan fokus kepada hasil pelaksanaan sesuatu program yang ditawarkan di Universiti.

 

  1. Ooutcome based Education (OBE) 

 

Bahagian Pembangunan Akademik

  1. Dokumentasi
  1. Audit Kualiti Dalaman
  1. Latihan
  1. Kualiti Akademik
  1. Maklum Balas Pelanggan & Penambahbaikan Berterusan

Print