UniSZA      CoMAEI

Latar Belakang CoMAE-I

Pusat Pengurusan Kecemerlangan Akademik & Pengantarabangsaan (CoMAE-I) telah ditubuhkan pada 1 Mei 2019. Menggabungkan tiga PTj lama iaitu Bahagian Pengurusan Akademik (BPA), Pusat Kualiti Akademik & e-Pembelajaran (AQeL) dan Pusat Antarabangsa (IO).

Print