UniSZA      CoMAEI

Peranan Bhg. Teknologi Pendidikan & Inovasi Akademik

Bahagian Teknologi Pendidikan & Inovasi Akademik

e-Pembelajaran dapat didefinisikan sebagai satu proses pembelajaran yang menggunakan sistem atau komponen elektronik bagi mempelbagaikan penggunaan teknologi untuk meningkatkan keboleh capaian dan keberkesanan pembelajaran. e-Pembelajaran ini secara langsung membolehkan proses pembelajaran yang canggih dilaksanakan tanpa mengira jarak dan bilangan ahli yang melayarinya. Melalui e-pembelajaran, pelajar dapat mengamalkan pembelajaran yang berterusan di samping berupaya menyampaikan pengetahuan dengan lebih berkesan kerana ia mengandungi teks, animasi, grafik, audio dan video yang menarik. Tambahan pula kemudahan untuk perbincangan atas talian dan bantuan professional untuk isi kandungan juga disediakan sebagai pendekatan kepada pendidikan, latihan dan maklumat yang lebih berstruktur dan bersepadu. Selain itu, e-pembelajaran ini juga sangat membantu dalam proses pembentukan pembelajaran sepanjang hayat seperti yang diharapkan oleh dasar pendidikan negara kita.

 1. Sistem Knowledge and e-Learning Integrated Platform (KeLIP)
 • Berperanan untuk mendaftar kursus dan membuat penetapan profil untuk pelajar-pelajar.
 • Memuat naik/turun tugasan yang diberi oleh pensyarah melalui KeLIP.
 • Sebagai interaksi antara pelajar-pelajar dan pensyarah berkaitan kursus yang telah didaftarkan dengan menggunakan forum interaktif.
 1. Massive Open Online Courses (MOOCs)
 • Merupakan kursus pembelajaran atas talian (online) yang terbuka secara percuma.
 • Mempunyai 49 kursus yang didaftarkan MOOCs setakat ini.
 • Memberi pendedahan kepada pelajar untuk mempelajari kursus berbentuk video, pengalaman berforum dan menyertai komuniti antara pensyarah dan pelajar.
 1. Open Courseware (OCW)
 • Berperanan untuk mendaftar kursus dan membuat penetapan profil untuk pelajar-pelajar.
 • Pelajar boleh memuat turun tugasan yang diberi oleh pensyarah.
 • Sebagai interaksi antara pelajar-pelajar dan pensyarah berkaitan kursus yang telah didaftarkan melalui forum interaktif.
 1. Teknologi Pendidikan
 • Melaksana latihan dan menyokong ke arah peningkatan kemahiran pensyarah dalam penyampaian PdP.
 1. Inovasi Akademik
 • Berperanan dalam melaksanakan perkhidmatan rakaman kuliah / kelas secara langsung.