Webinar Fluid & Organic in the Curriculum


Webinar Fluid and Organic in the Curriculum & PAK21 diadakan pada 6 jun 2021 yang disampaikan oleh YBrs. Prof. Madya Ts. Dr. Sharifah Ruzaina Syed Aris dari UiTM.

Webinar ini bertujuan memberi pendedahan kepada konsep kurikulum yang dirancang dengan struktur yang fleksibel, diperbaharui dan dibentuk seiring dengan perubahan keperluan industri dan pengalaman pendidikan pelajar. Kurikulum fluid and organic mengandungi komponen kontemporari (merangkumi pengetahuan, kemahiran atau nilai) di dalam aspek kandungan kursus atau kursus secara keseluruhan. Komponen kontemporari bersifat fleksibel dan sesuai dengan perkembangan terkini dan keperluan pengetahuan dan kemahiran.

Print 

Related Articles