Webinar High Impact Education Practices (HIEPs) 2021

Program webinar High Impact Education Practices (HIEPs)

Webinar HIEPs ini adalah anjuran Pusat Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) dengan kerjasama Pusat Pengurusan Kecemerlangan & Inovasi Akademik (CoMAE-i) telah diadakan pada 3 Jun 2021 dan disampaikan oleh YBrs. Prof. Dr. Muta Harah Zakaria dari UPM.

Webinar ini bertujuan memberi pendedahan secara konsep dan interaktif tentang strategi, teknik dan reka bentuk HIEPs di dalam pengajaran dan pembelajaran yang berkesan bagi pelajar pelbagai latar belakang. Pembelajaran melalui kaedah ini terbukti amat bermanfaat kerana ia dapat meningkatkan keterlibatan pelajar dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran kursus.

Related Articles