Webinar Pentaksiran Alternatif 2021


Pentaksiran Alternatif 2021

Webinar Pentaksiran Alternatif ini adalah anjuran Pusat Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) dengan kerjasama Pusat Pengurusan Kecemerlangan & Inovasi Akademik telah diadakan pada 27 Mei 2021 yang disampaikan oleh YBrs. Prof. Dr. Fauziah Abd Rahim dari UUM pada 27 Mei 2021. 

Webinar ini bertujuan memberi perkongsian tentang kepentingan penilaian alternatif yang menekankan kepada kemampuan dan kebolehan setiap pelajar mengikut tahap yang bersesuaian, bukan hanya memfokuskan kepada penguasaan pengetahuan semata-mata.

Print 

Related Articles