Pusat Pengurusan Kecemerlangan & Inovasi Akademik

Bangunan Pengurusan Akademik, UniSZA
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)
Kampus Gong Badak
21300 Kuala Nerus, Terengganu

 https://comae-i.unisza.edu.my/

Seksyen Pengambilan dan Kemasukan

+609-668 7943/7968/8793/7671

Seksyen Penjadualan, Rekod dan Pendaftaran Kursus

+609-668 8102/7814/7617/7665

Seksyen Peperiksaan dan Pengijazahan

+609-668 8826/8121/7619/7763/8693/7802

Seksyen Pentadbiran dan Pengurusan Dasar

+609-668 8369/7618/8385

Seksyen e-Pembelajaran

+609-668 8934/7806/8754