Pusat Pengurusan Kecemerlangan & Inovasi Akademik

Bangunan Pengurusan Akademik, UniSZA
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)
Kampus Gong Badak
21300 Kuala Nerus, Terengganu

 https://comae-i.unisza.edu.my/

Seksyen Pengambilan dan Kemasukan

+609-668 8996/8793

Seksyen Penjadualan, Rekod dan Pendaftaran Kursus

+609-668 7665/7617/7962

Seksyen Peperiksaan dan Pengijazahan

+609-668 7628/7619/7705/7763

Seksyen Pentadbiran dan Pengurusan Dasar

+609-668 7963