Fungsi & Peranan

Bahagian Transformasi Akademik

TOR PENYELARAS KURIKULUM TERSEDIA MASA HADAPAN (FRC)

 • Menyelaras dokumentasi berkaitan Outcome Based Education (OBE) atau Amalan Pendidikan Berasaskan Hasil dalam sistem OBE UniSZA.
 • Menyelaras pelaksanaan kurikulum boleh lentur dan organik
 • Memantau pelaksanaan pentaksiran alternatif
 • Menyelaras pelaksanaan Pembelajaran Sepanjang Hayat (PSH).
 • Memantau status perancangan dan pencapaian Pelan Tindakan Akademik (PTA).
 • Menghadiri Mesyuarat Pengurusan Akademik (Prasiswazah) (MPA) dan Mesyuarat Jawatankuasa Pengajian Akademik Universiti (JKPAU).

TOR PENYELARAS HIEPS & SULAM (H&S)

 • Menyelaras pelaksanaan High Impact Educational Practices (HIEPs).
 • Menyelaras pelaksanaan mod pengajian 2u2i.
 • Menyelaras pelaksanaan Service Learning Malaysia-University for Society (SULAM), Community Based Learning dan Community Learning.
 • Memantau pelaksanaan latihan industri melalui sistem e-LI.
 • Menyelaras pelaksanaan KPT-PACE.
 • Menyelaras pelaksanaan GAP Year.
 • Memantau status perancangan dan pencapaian Pelan Tindakan Akademik (PTA).
 • Menghadiri Mesyuarat Pengurusan Akademik (Prasiswazah) (MPA).

TOR PENYELARAS FLEXIBLE EDUCATION WITH SOUL (FlexS)

 • Menyelaras penerbitan buku UniSZAFlexS sebagai panduan dan rujukan kepada pelaksanaan FlexS di UniSZSA.
 • Menyelaras pembangunan dan pelaksanaan modul Mu’allim, Muaddib dan Murabbi untuk staf akademik.
 • Menyelaras pelaksanaan modul Mentor-Menti dalam kalangan pensyarah dan pelajar.
 • Menjadi urus setia kepada Jawatankuasa Induk FlexS.
 • Memantau pelaksanaan FlexS dalam program akademik dan aktiviti pelajar melalui empat Teras FlexS, iaitu:
  • Murabbi Unggul
  • Ta’lim wa tarbiah
  • Gaya Hidup Sejahtera
  • Hubungan Insaniah