Fungsi Bahagian Pembangunan Akademik

 • Membantu fakulti membangunkan program akademik baharu.
 • Membantu fakulti menyemak kurikulum program akademik sedia ada.
 • Menjadi urus setia bagi Mesyuarat Jawatankuasa Pengajian Akademik Universiti (JKPAU)
 • Mewakili UniSZA ke Menyuarat Majlis Pengurusan Kualiti (MPQ)
 • Bertanggungjawab memaklumkan tentang pekeliling, polisi, dasar, iklan dan maklumat terbaharu tentang program baharu anjuran KPM
 • Menyelaras proses pemantauan dan penilaian program akademik melalui aktiviti semakan kurikulum
 • Mengurus hal-hal berkaitan dengan dokumen program untuk dimajukan kepada MQA/KPM.
 • Memantau perkembangan program akademik melalui Indeks Daya Saing Program Akademik (IDSPA)

SEKSYEN FLEXIBLE EDUCATION WITH SOUL (FLEXS)

 • Pembangunan model penerapan integrasi Flexible Education with Soul (FLEXS) dalam program akademik melalui empat fokus berikut:
 1. Gaya hidup sejahtera
 2. Ta’lim wa tarbiah
 3.  Hubungan Insaniah
 4.  Pembangunan Murabbi
 • Menyelaras pengukuran kursus kefahaman   FLEXS.
 • Mengkaji keberkesanan intergrasi FLEXS di dalam program akademik.

 Sistem Bahagian Pembangunan Akademik

Cetak