UniSZA      CoMAEI

Fungsi Bahagian Transformasi Akademik

Seksyen Kurikulum Tersedia Masa Hadapan (FRC)

 • Mengkaji, membangun, memberi khidmat nasihat dan menyelaras dokumentasi berkaitan amalan pendidikan berasaskan hasil atau Outcome Based Education (OBE) dalam sistem OBE UniSZA.
 • Menyelaras pelaksanaan Kurikulum tersedia masa hadapan FRC
 • Memantau perlaksnaan kurikulum yang boleh lentur dan organik
 • Memantu perlaksanaan pentaksiran alternatif
 • Memantau pelaksanaan Education 4.0 di UniSZA.
 • Memantau Status Perancangan dan Pencapaian Pelan Tindakan Akademik (PTA)
 • Mesyuarat Majlis Kerjasama Ketua-Ketua Pusat Pengajaran dan Pembelajaran IPTA Malaysia (MAGNETIC)
 • Mesyuarat Penyelaras Akademik
 • Mesyuarat Pengurusan Akademik (MPA)

 Seksyen HIEPS & SULAM (H&S)

 • Menyelaras pelaksanaan High Impact Educational Practises (HIEPs)
 • Membantu pelaksanaan Amalan Pendidikan Berimpak Tinggi (HIEPs) di UniSZA
 • Pelaksanaan program pengajian 2u2i.
 • Memantau pelaksanaan Latihan Industri di fakulti berdasarkan garis panduan JPT
 • Menyelaras perlaksanaan  Services Learning University Malaysia (SULAM), Community based learning dan Community learning
 • Mesyuarat penyelaras Services Learning University Malaysia (SULAM)
 • Mesyuarat Pengurusan Akademik (MPA)

Capaian Sistem yang Digunakan 

Cetak