PROGRAM PENGAJIAN DI UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN

UniSZA mempunyai 11 buah fakulti yang menawarkan program pengajian di peringkat ijazah tinggi (sarjana dan doktor falsafah), sarjana muda dan diploma. Jumlah keseluruhan program yang ditawarkan ialah 32 program di peringkat ijazah sarjana muda dan 25 program pengajian diploma. Butiran bagi program pengajian ijazah sarjana muda dan diploma yang ditawarkan mengikut fakulti adalah seperti berikut:

(Klik pada Fakulti Pengajian untuk melihat syarat khas program pengajian)

FAKULTI PENGAJIAN KONTEMPORARI ISLAM

Ijazah Sarjana Muda Tempoh Pengajian
Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam (Usuluddin) dengan Kepujian 3 1/2 tahun
Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam (Syariah) dengan Kepujian 3 1/2 tahun
Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam (Dakwah) dengan Kepujian 3 1/2 tahun
Ijazah Sarjana Muda Usuluddin Dengan Kaunseling dengan Kepujian 3 1/2 tahun
Ijazah Sarjana Muda Al-Quran & Al-Sunnah (Qiraat) dengan Kepujian 3 1/2 tahun
Diploma Tempoh Pengajian
Diploma Pengajian Islam (Syariah) 2 tahun
Diploma Pengajian Islam (Usuluddin) 2 tahun
Diploma Pengajian Islam (Bahasa & Kesusasteraan Arab) 2 tahun
Diploma Pengajian Islam (Dakwah) 2 tahun
Diploma Pengajian Islam (Sejarah & Tamadun Islam) 2 tahun
Diploma Pengajian Islam (Al-Quran & Al-Sunnah) 2 tahun
Diploma Pengajian Islam (Pentadbiran Islam) 2 tahun
Diploma Pengajian Islam dengan Teknologi Maklumat 2 tahun

FAKULTI EKONOMI DAN SAINS PENGURUSAN

Ijazah Sarjana Muda Tempoh Pengajian
Ijazah Sarjana Muda Perakaunan dengan Kepujian 4 tahun
Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kewangan Islam) dengan Kepujian 3 tahun
Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Pengurusan Risiko & Takaful) dengan Kepujian 4 tahun
Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Kekayaan Islam dengan Kepujian 3 tahun
Diploma Tempoh Pengajian
Diploma Perakaunan 2 tahun
Diploma Pengajian Bank 2 tahun
Diploma Pengajian Insurans 2 tahun
Diploma Kewangan 2 tahun
Diploma Pemasaran 2 tahun
Diploma Perdagangan Antarabangsa 2 tahun
Diploma Pengurusan Sumber Manusia 2 tahun

FAKULTI UNDANG-UNDANG DAN HUBUNGAN ANTARABANGSA

Ijazah Sarjana Muda Tempoh Pengajian
Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang dengan Kepujian 4 tahun
Ijazah Sarjana Muda Hubungan Antarabangsa dengan Kepujian 3 tahun
Diploma Tempoh Pengajian
Diploma Undang-Undang 2 tahun

FAKULTI INFORMATIK & KOMPUTERAN

Ijazah Sarjana Muda Tempoh Pengajian
Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Pembangunan Perisian) dengan Kepujian 3 1/2 tahun
Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Keselamatan Rangkaian Komputer) dengan Kepujian 3 1/2 tahun
Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Komputeran Internet) dengan Kepujian 3 1/2 tahun
Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Informatik Media) dengan Kepujian 3 1/2 tahun
Diploma Tempoh Pengajian
Diploma Teknologi Maklumat   2 tahun
Diploma Teknologi Multimedia 2 tahun

FAKULTI BAHASA & KOMUNIKASI

Ijazah Sarjana Muda Tempoh Pengajian
Ijazah Sarjana Muda Bahasa Inggeris dengan Kepujian 4 tahun
Ijazah Sarjana Muda Pengajian Bahasa Arab dengan Kepujian 4 tahun
Diploma Tempoh Pengajian
Diploma Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua (TESL) 2 tahun

FAKULTI REKA BENTUK INOVATIF DAN TEKNOLOGI

Ijazah Sarjana Muda Tempoh Pengajian
Ijazah Sarjana Muda Reka Bentuk Perindustrian dengan Kepujian 3 1/2 tahun
Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Pembuatan dengan Kepujian (Reka Bentuk Produk) 3 1/2 tahun
Diploma Tempoh Pengajian
Diploma Teknologi Pembuatan 2 tahun
Diploma Reka Bentuk Perindustrian 2 tahun

FAKULTI PERUBATAN

Ijazah Sarjana Muda Tempoh Pengajian
Ijazah Sarjana Muda Perubatan dan Pembedahan 5 tahun
Diploma Tempoh Pengajian
Diploma Sains Kejururawatan 3 tahun

FAKULTI FARMASI

Ijazah Sarjana Muda Tempoh Pengajian
Ijazah Sarjana Muda Farmasi (Kepujian) 4 tahun

 FAKULTI SAINS KESIHATAN

Ijazah Sarjana Muda Tempoh Pengajian
Ijazah Sarjana Muda Sains Bioperubatan dengan Kepujian 4 tahun
Ijazah Sarjana Muda Dietetik dengan Kepujian 4 tahun
Ijazah Sarjana Muda Pengimejan Perubatan (Kepujian) 4 tahun
Ijazah Sarjana Muda Sains Pemakanan (Kepujian) 4 tahun
Diploma Tempoh Pengajian
Diploma Teknologi Makmal Perubatan 3 tahun
Diploma Radiografi 3 tahun
Diploma Fisioterapi  3 tahun

FAKULTI BIOSUMBER DAN INDUSTRI MAKANAN

Ijazah Sarjana Muda Tempoh Pengajian
Ijazah Sarjana Muda Bioteknologi Pertanian dengan Kepujian 4 tahun
Ijazah Sarjana Muda Produksi dan Kesihatan Haiwan dengan Kepujian 4 tahun
Ijazah Sarjana Muda Teknologi Makanan dengan Kepujian 4 tahun
Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains Akuatik 4 tahun
Ijazah Sarjana Muda Perniagaantani dengan Kepujian
4 tahun

FAKULTI SAINS SOSIAL GUNAAN

Ijazah Sarjana Muda Tempoh Pengajian
Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial (Antropologi dan Dakwah) dengan Kepujian 4 tahun
Ijazah Sarjana Muda Kerja Sosial dengan Kepujian 4 tahun

Cetak