• Welcome Message Elementary Back to School Banner
 
Image ALT

Sumber

Bahan untuk pembelajaran pelajar. Ia boleh disediakan dalam slaid, pdf fail, dokumen, rakaman video ceramah, youtube, atau laman web yang memberikan maklumat mengenai sesuatu topik.

Image ALT

Aktiviti

Sesi interaktif di kalangan pelajar dan pensyarah untuk memberi penjelasan atau perbincangan mengenai topik yang diberikan. Ia boleh dilakukan melalui forum, facebook, telegram, whatsapp, padlet, trello, dll.

Image ALT

Pentaksiran

Penilaian untuk memantau dan menguji pemahaman pelajar. Ia boleh dilakukan melalui kuiz seperti MCQ / TF / Isi-tempat-kosong ATAU tugasan seperti video atau laporan bertulis.

 • Online learning is rapidly becoming one of the most cost-effective ways to educate the world’s rapidly expanding workforce.” - Jack Messman, former CEO at Novell, Cambridge Technology Partners

 • You can’t teach people everything they need to know. The best you can do is position them where they can find what they need to know when they need to know it.” - Seymour Papert, MIT mathematician, educator, and computer scientist.

 • If you want to teach people a new way of thinking, don’t bother trying to teach them. Instead, give them a tool, the use of which will lead to new ways of thinking.” - R. Buckminster Fuller, author, inventor, architect, futurist.

  3 langkah pengendalian kelas dalam talian3 langkah pengendalian kelas dalam talian

  3 langkah pengendalian kelas dalam talian

  1. Kongsi nota seperti pdf / slaid / video / youtube untuk setiap topik pada minggu tertentu dengan menggunakan KeLIP / Whatsapp / Telegram / Emel. Sediakan 15 minit video atau 15 mukasurat nota pdf selama 1 jam kelas.
  2. Berbincang dengan pelajar untuk sebarang penjelasan/pemahaman berkenaan material tersebut. Luangkan perbincangan selama 1 jam 30 minit melalui aktiviti forum / telegram / facebook dalam talian.
  3. Kendalikan 30-minit kuiz dalam talian (10-20 MCQ) berdasarkan material yang diberi.

  Pantau keputusan tersebut dan komunikasi dengan pelajar yang lemah untuk mengatasi masalah mereka. Ini boleh dilakukan sama ada secara bersemuka atau tele-sidang secara langsung (skypes / zoom / webex) atau mesej peribadi (telegram / whatsapp / facebook messenger / email) dsb.

   

   

  Peralatan Pembelajaran dan Pengajaran

    
  Senarai peralatan yang digunakan dalam melaksanakan pembelajaran dan pengajaran berciri interaktif dalam talian