• flexs1
 

Kenali FlexS

FlexS adalah akronim kepada Flexible Education With Soul. FlexS didefinisikan sebagai satu gagasan yang membantu warganya berhadapan dengan cabaran dalam mengurus corakan Revolusi Industri 4.0 (IR4.0) dan Pembelajaran Abad ke 21 (PAK21). FlexS turut digarap bagi menyokong usaha melahirkan graduan holistik yang cemerlang akademik dan berjiwa luhur.

  • Akal dijentik, Hati diusap, Tingkah laku diubah.