Selamat Datang ke Laman Web Rasmi Pusat Pengurusan Kecemerlangan & Inovasi Akademik (CoMAE-i)

Select your language

   09-668 8793/7814/7968/8934    comaei

 

Pusat Pengurusan Kecemerlangan & Inovasi Akademik (CoMAE-i)

Kampus Gong Badak, Kuala Nerus, Terengganu, 21300, MY
Fungsi & Peranan

Bahagian Inovasi Pendidikan

SEKSYEN TEKNOLOGI PENDIDIKAN

 • Mengurus dan menggubal dasar/polisi berkaitan e-Pembelajaran UniSZA seperti pembelajaran teradun, Massive Open Online Course (MOOC), dan pemindahan kredit MOOC
 • Mengurus dan menggubal prosedur pemindahan kredit MOOC
 • Menyemak dan menilai kursus bagi proses pemindahan kredit MOOC.
 • Mengurus sistem pengurusan dan pelaporan pembelajaran Universiti (KeLIP) dan MOOC UniSZA.
 • Membangun modul dan melaksanakan program bagi meningkatkan kemahiran pensyarah dalam membangunkan kandungan PdP berasaskan teknologi seperti (Bengkel Augmented/Virtual Reality/ Mobile, Bengkel suntingan video/ fotografi, Bengkel peralatan Web 2.0 (powtoon, sparkol, animation, jing, dsb)
 • Menyediakan perkhidmatan meja bantuan (helpdesk) berkaitan teknologi pengajaran seperti KeLIP dan peralatan Web 2.0

Capaian Sistem yang Digunakan :

SEKSYEN INOVASI AKADEMIK

 • Membangun, mengurus dan menyelenggara sistem inovasi akademik, antaranya;
  • Modul rekabentuk kurikulum OBE, modul   pengagihan Amanah Kesarjanaan Pensyarah (AKP) & integrase sistem jadual, modul peperiksaan dalam talian, modul laporan pentaksiran (hasil pembelajaran/ domain kemahiran. GPA. CGPA, MOOC), modul Analisa pembelajaran
 • Merancang dan melaksanakan program latihan kepenggunaan dan meja bantuan bagi setiap sistem yang dibangunkan.
 • Menyedia perkhidmatan pembangunan kandungan asli kepada pensyarah (Papan cerita, Grafik, Video, Laman Web, Aplikasi Mobil, AR/VR, AI)
 • Mengurus geran pengajaran dan pembelajaran (SoTL)
 • Menguruskan dan membantu anugerah khas rekabentuk kurikulum dan penyampaian inovatif (AKRI).
 • Menganjur kolokium/karnival/persidangan e-pembelajaran (UniCeL/IUCeL/ICOeL)
 • Menyelaras sistem Latihan Industri UniSZA
 • Menyelaras sistem Pemantauan dan Pelaporan Pelan Tindakan Akademik (PTA)
 • Menyelaras sistem Pemantauan (MSA/MQA/Semakan) Program Akademik (APMS)
 • Menyelaras sistem Pentaksiran Bersepadu (SBP)

Sistem Seksyen Inovasi Akademik

Hubungi Kami

Pusat Pengurusan Kecemerlangan dan Inovasi Akademik (CoMAE-i)
Universiti Sultan Zainal Abidin
Kampus Gong Badak
21300 Kuala Nerus, Terengganu

 • +609 - 668 7943/8102/8826/8385/8934
 • bpa@unisza.edu.my
 • Kampus Gong Badak, 21300 Kuala Terengganu

Kami mempunyai 31 pengunjung dan tiada ahli dalam talian

Pautan Berkaitan

Ikuti Kami di Facebook